Polityka prywatności

Polityka prywatności TELSTAR Graboś Stareńczak Sp.K. z siedzibą w Rzeszowie

obowiązująca od 25 maja 2018 r.

I

TELSTAR dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej usług, w tym prowadzonego przez nas sklepu internetowego.

II

Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

III

W tym dokumencie znajdziesz wszystkie istotne informacje, które opisują w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz Twoje uprawnienia w zakresie udzielania zgody, jej wycofywania, kierowania do nas sprostowań i wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

PODSTAWOWE POJĘCIA W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator – TELSTAR GRABOŚ STAREŃCZAK SP.K. PODWISŁOCZE 30/1 35-309 RZESZÓW NIP: 8133890066.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin – Regulamin sklepu internetowego

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

...

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Spółka TELSTAR jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z funkcjonalności naszej strony internetowej i kontaktu za jej pośrednictwem oraz w zakresie sprzedaży na portalach aukcyjnych OLX i Allegro.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego zamieszczonego pod adresem:

https://leniwcuj.pl/kontakt

TEL: 721 154 575

E-MAIL: sklep@leniwcuj.pl

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Naszych Klientów i osób niezalogowanych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie, a więc na różnej podstawie prawnej, którą stanowi przede wszystkim RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych:

Zawieranie umów przez portale ogłoszeniowe

Zakres danych:

W celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia lub kontaktu związanego z ogłoszeniem na portalu Olx lub Allegro niezbędne nam są dane do jego realizacji. Obejmują one Twoje imię i nazwisko, adres dostawy i inne adresy, które nam udostępnisz, numer telefonu oraz adres email. Jeśli zażyczysz sobie fakturę VAT, dodatkowo konieczny będzie numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz firma.

Podstawa prawna.

Podstawę przetwarzania stanowi ich niezbędność do wykonania umowy i sprzedaż zamówionych przez Ciebie produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Kontaktując się z nami w innym celu dobrowolnie umieszczasz swoje dane w wiadomości, więc jeśli nie dotyczy ona umowy (w tym praw z nią związanych) Twoje dane będą przetwarzana na podstawie Twojej zgody i wykorzystane jedynie w celu, w którym do nas napiszesz – art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Założenie Konta na leniwcuj.pl – informacje w formularzu sprzedaży

Zakres danych:

W celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia niezbędne nam są dane do jego realizacji. Obejmują one Twoje imię i nazwisko, adres dostawy i inne adresy, które nam udostępnisz, numer telefonu oraz adres email, a czasem także nr rachunku bankowego – w przypadku przelewów tradycyjnych. Jeśli zażyczysz sobie fakturę VAT, dodatkowo konieczny będzie numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz firma.

Podstawa prawna.

Podstawę przetwarzania stanowi ich niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kontakt za pomocą strony

Zakres danych:

W przypadku skierowania do nas korespondencji zawierającej pytania dotyczące naszej działalności, twoje dane będziemy przetwarzać jedynie w celu wynikającym ze wspomnianej korespondencji. Będzie to więc cel marketingowy i mailingowy, ale sam decydujesz, jakie informacje chcesz uzyskać oraz o rozpoczęciu kontaktu i jego zakończeniu.

Podstawa prawna.

Podstawą przetwarzania danych będzie przede wszystkim Twoja zgoda, o której mowa a art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.

Przesłanie nam CV i innych ofert

Zakres danych:

W przypadku skierowania do nas korespondencji zawierającej Twoje dane osobowe (np. CV) w celu przedstawienia kandydatury do pracy lub nawiązania współpracy na innych zasadach niezwłocznie przystąpimy do ich analizy i oceny pod kątem naszego zapotrzebowania, w tym ustalenia czy możemy zaproponować ci ofertę zgodną z oczekiwaniami. Wobec tego skorzystamy z przekazanych nam informacji tylko w zakresie rekrutacji i kontaktu z Tobą, aby przekazać ci naszą decyzję. Jeśli wyrazisz zgodę na powierzenia nam Twoich na wypadek kolejnych rekrutacji, zachowamy je czekając na sposobność do zaproponowania Ci pracy.

Podstawą przetwarzania danych będzie przede wszystkim Twoja zgoda, o której mowa a art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zatrudnianiu nowych osób.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych.

W celu dochodzenia roszczeń związanych z dokonaną sprzedażą naszych usług lub produktów będziemy przechowywać dane niezbędne do zabezpieczenia Twoich i naszych interesów. Będą nam potrzebne takie dane jak: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email oraz numer telefonu. Wszystko to pozwoli nam na zachowanie możliwości kontaktu w celu ochrony roszczeń z zawartej umowy oraz prowadzenia procesu wzajemnego dochodzenia praw.

Podstawa prawna.

Stanowi ją nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. Dodatkowo przepisy kodeksu cywilnego i uprawnienia konsumentów nakładają na nas obowiązki związane z ochroną praw konsumentów przez okres co najmniej 2 lat.

Rachunkowość

Zakres danych

Ponieważ nasza działalność jest opodatkowana na wielu polach musimy prowadzić ewidencje podatkową zawierającą dane określone przepisami. W przypadku firm ewidencjonujemy NIP, firmę i adres siedziby. Dodatkowo archiwizujemy dane sprzedażowej obejmujące imię i nazwisko Naszych Klientów, adres dostawy, numer rachunku bankowego oraz informacje o reklamacji lub odstąpieniu od umowy.

Podstawa prawna

Wobec tego, iż przepisów podatkowych jest bardzo dużo i są one rozmieszczone w wielu aktach prawnych wskazujemy, że podstawą przetwarzania jest nałożony na nas obowiązek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a szczegółowe przepisy ujęte są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o rachunkowości, ustawie o podatku od towarów i usług, prawie celnym oraz ordynacji podatkowej.

Newsletter

Zakres danych

Jeśli zdecydujesz się zapisać na nasz newsletter lub wyrazisz taką chęć podczas rejestracji, wykorzystamy twój adres e-mail to przesyłania informacji o promocjach i dostępnych dla Ciebie bonach na zakupy.

Podstawa prawna

Wysyłanie przez nas wiadomości będzie uzależnione w całości od twojej zgody i mimo, że RODO umożliwia nam kontakt bezpośredni również bez niej, to jeśli jej nie wyrazisz, nie podejmiemy żadnych działań. Podstawą przetwarzania będzie więc Twoja zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Działalność na portalach społecznościowych

Zakres danych

W zakresie podejmowanych działań marketingowych – np. poprzez organizację konkursów – będziemy przetwarzać Twoje dane ujawnione nam poprzez te portale, ale tylko w celu określonym konkretnym działaniem promocyjnym – np. rozdaniem nagród.

Podstawa prawna

Udział w naszych aktywnościach na portalach społecznościowych jest dobrowolny i uzależniony w 100% od Twojej zgody. Jeśli ją wyrazisz będziemy czasem kontaktować się za pomocą tych portali. W takim wypadku twoje dany uzyskamy na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO – a np. losowanie zwycięzców będzie objęte naszym prawnie dopuszczonym interesem, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.

PLIKI COOKIES

Na naszej stornie leniwcuj.pl stosujemy pliki cookies w celu zarządzania obciążeniem naszej strony i sprawdzania, kiedy strona cieszy się największym zainteresowaniem. Wykorzystujemy w tym celu narzędzie Google analytics . Nie stosujemy profilowania i śledzenia użytkowników. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w Twojej przeglądarce.

CO SIĘ DZIEJE Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI

W zakresie niezbędnym do realizacji umowy przetwarzamy dane osobowe podane w zamówieniu rozliczając transakcję i weryfikując płatność. Następnie wykonujemy ciążące na nas zobowiązanie – świadczenie usług lub sprzedaż rzeczy. Po ostatnim etapie realizacji umowy dane są archiwizowane dokładnie na okres wymagany przepisami. Po tym czasie dane zostaną zanonimizowane lub usunięte.

Nie przekazujemy Twoich danych żadnym podmiotom zewnętrznym w innym celu niż wykonanie i rozliczenie zawartej umowy.

W przypadku kontaktu zainicjowanego przez Ciebie dane wykorzystamy tylko w takim zakresie jaki będzie niezbędny do realizacji właściwego poziomu obsługi oraz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania.

UDOSTĘPNIANIE TWOCH DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Twoje dane osobowe przekazujemy następującym kategoriom odbiorców:

Firma informatyczna

Wszelkie dane zanim do nas trafią są przekazywane na serwer zarządzany przez firmę zewnętrzną, która na mocy zawartej z nami umowy prowadzi usługę utrzymania strony i sklepu. Jednocześnie firma ta zobowiązana jest do zabezpieczenia powierzonych danych i zachowania ich w tajemnicy w sposób zapewniający pełną ochronę.

Podmioty usługowe z zakresu rachunkowości lub prawa

W związku z obowiązkami nałożonymi na nas przez przepisy prawa – ustawę o rachunkowości, przepisy prawa podatkowego oraz m.in. przepisy prawa cywilnego, może zachodzić konieczność przekazania części dokumentów zawierających Twoje dane osobowe podmiotom zajmującym się zawodowo specjalistycznymi usługami rachunkowymi i prawniczymi. Zawarte przez nas umowy oraz wysokie standardy naszych usługodawców gwarantują wysoki standard ochrony Twoich danych i minimalizowanie przetwarzania.

OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta, dla celów realizacji zakupionych usług lub produktów oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po wykonaniu transakcji Twoje dane zostaną zabezpieczone, w zakresie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz informacji o wyrażonych zgodach - te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od ich wyrażenia dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Dane udzielone w innym celu, w szczególności dane kontaktowe związane z kierowanymi pytaniami, będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do udzielenia satysfakcjonujących Cię odpowiedzi. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych do celów mailingowych lub marketingowych Twoje dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia podstawy przetwarzania – np. cofnięcia zgody.

Dane przekazywane w celach marketingu bezpośredniego będą przetwarzane do czasu realizacji tego celu – np. rozstrzygnięcia konkursu, czy wysłania wiadomości handlowych. Często więc zostaną usunięte krótko po ich zebraniu.

Przepisy podatkowe nakładają na nas obowiązek przechowywanie dokumentacji przez okres co najmniej 5 lat i dlatego w zakresie tymi przepisami wskazanym dane będziemy przechowywać do czasu, gdy będziemy mogli je usunąć.

TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na formularzu kontaktowym. Dodatkowo możesz kierować do nas swoje stanowisko za pomocą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. newsletter).

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z korzystaniem z newslettera, marketingiem naszych produktów i usług oraz badaniem satysfakcji.

Rezygnacja z uczestniczenia w naszej liście mailingowej lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będzie dla nas bezsporną podstawą zaprzestania komunikacji elektronicznej i innej opartej na wyrażonych zgodach.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

 2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;

 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię transakcji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w ustawieniach konta lub zwrócić się do nas, a my je sprostujemy za Ciebie. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

Czas spełnienia żądań

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do wytoczenia powództwa cywilnego przed właściwy sąd powszechny.

METODY OCHRONY TWOICH DANYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas przesyłania do nas Twoich danych, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby. Dodatkowo wszystkie nasze urządzenia odbiorcze mają wdrożone odpowiednie procedury bezpieczeństwa chroniące przetwarzane dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Stosujemy szyfrowanie dysków, zaufane programy antywirusowe i antymalware. Dostęp do urządzeń odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonych upoważnień i umów przetwarzania, przez osoby do których mamy pełne zaufanie. Stosujemy również fizyczne ograniczenia dostępu chroniące przed osobami nieupoważnionymi, a Twoje dane są dodatkowo zabezpieczone przed utratą lub zniekształceniem.

PRZYSZŁE ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O takich zdarzeniach - zmianach lub uzupełnieniach - poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie głównej oraz w bieżącej korespondencji e-mail.

Niniejsza Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.


© 2019 Leniwcuj.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: PS Design